Afrička popularna muzika, poput afričke tradicionalne muzike, je velika i raznolika. Većina savremenih žanrova afričke popularne muzike zasniva se na ukrštanju sa zapadnom popularnom muzikom. Mnogi žanrovi popularne muzike kao što su blues, jazz, salsa, zouk i rumba nastaju u različitim stepenima u muzičkim tradicijama iz Afrike, koji su u Ameriku odvedeni od strane porobljenih Afrikanaca. Ove ritmove i zvuke naknadno su prilagođavani novijim žanrovima poput kamena, ritmom i bluzom. Isto tako, afrička popularna muzika usvojila je elemente, posebno muzičke instrumente i tehnike snimanja studija zapadne muzike. Termin "afropop" (takođe stihovan afro-pop ili afro pop) ponekad se koristi za savremenu afričku pop muziku. Termin se ne odnosi na određeni stil ili zvuk, već se koristi kao opšti termin za afričku popularnu muziku.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.