Avantgardna muzika je muzika koja se smatra najvažnijom eksperimentisanjem ili inovacijama u svojoj oblasti, sa izrazom "avantgarda" koja implicira kritiku postojećih estetskih konvencija, odbacivanje statusa quo u korist jedinstvenih ili originalnih elemenata , i ideju namernog izazivanja ili otuđenja publike.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.