Blues je muzički žanr i muzička forma koju su afrički Amerikanci započeli na dubokom jugu Sjedinjenih Država krajem 19 vijeka. Žanr se razvio iz korena u afričkim muzičkim tradicijama, afričko-američkim radnim pesmama i duhovnim. Blues su uključivali duhovne, radne pesme, šokove, izlete, glupane i rimirane jednostavne narativne balade. Oblik bluz-a, sveprisutan u jazzu, ritmu i bluzu i rock-rollu, karakterizira šablon pozivanja i odgovora, blues skala i određene progresije akorda, od kojih je najčešći blues dvanaest bara. Plave note (ili "zabrinute beleške"), obično trećine ili petine sravnjene sa tonom, takođe su suštinski dio zvuka. Blues shuffles ili hodajući bas ojačavaju ritam poput transa i formiraju ponavljajući efekat poznat kao žljeb.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.