Klasična muzika je umetnička muzika proizvedena ili ukorenjena u tradicije zapadne kulture, uključujući i liturgičku (versku) i sekularnu muziku. Iako je precizniji termin korišćen i za period od 1750-a do 1820-a (klasični period), ovaj članak se odnosi na široki raspon vremena od pre 6-tog veka do danas, koji uključuje klasični period i razne drugi periodi. Centralne norme ove tradicije postale su kodirane između 1550 i 1900, što je poznato kao period obične prakse. Evropska umjetnička glazba u velikoj meri se razlikuje od mnogih drugih neevropskih klasičnih i nekih popularnih muzičkih formi po svom sistemu notifikacije osoblja, koji se koristi od 11th vijeka. [2] [ne navodi se u citat] Katolički monasi razvili su prve oblike moderne Evropska muzička notacija radi standardizacije liturgije širom svetske crkve. Napomene zapadnog osoblja koriste kompozitori da pokažu izvođaču parcele (koje čine melodije, bas linije i akorde), tempo, metar i ritmove za komad muzike.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.