Narodna muzika uključuje tradicionalnu narodnu muziku i žanr koji je nastao iz nje tokom narodnog preporoda 20 vek. Neke vrste narodne muzike mogu se zvati svetska muzika. Tradicionalna narodna muzika definisana je na nekoliko načina: kao glazba se prenosi usmeno, muzika sa nepoznatim kompozitorima, ili muzika izrađena po meri tokom dužeg vremenskog perioda. U suprotnosti je sa komercijalnim i klasičnim stilovima. Termin je nastao u 19 veku, ali narodna muzika se proteže preko toga.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.