Pop muzika je žanr popularne muzike koja je nastala u modernom obliku u Sjedinjenim Državama i Velikoj Britaniji tokom sredine 1950-a. Izrazi "popularna muzika" i "pop muzika" se često koriste naizmenično, iako prvi opisuje sve popularne muzike i uključuje mnoge različite stilove. "Pop" i "rock" su bili približno sinonimni termini sve do kasnih 1960-ova, kada su se sve više razlikovali jedni od drugih. Iako se većina muzike koja se pojavljuje na rekordnim listama smatra pop muzikom, žanr se razlikuje od grafičke karte. Pop muzika je eklektična i često pozajmljuje elemente iz drugih stilova kao što su urbano, plesno, rok, latino i zemlja; Ipak, postoje ključni elementi koji definišu pop muziku. Identifikacioni faktori obuhvataju uglavnom kratke i srednje dužine pesme napisane u osnovnom formatu (često struktura stih-hora), kao i uobičajena upotreba ponavljanja horova, melodičnih melodija i kukica.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.