Ritam i bluz, obično skraćeni kao R & B, predstavlja žanr popularne muzike koja potiče iz afro-američkih zajednica u 1940-u. Termin prvobitno se koristio od strane kompanija za izvođenje snimanja kako bi se opisali snimci koji su se uglavnom prodavali u urbanim afričkim Amerikancima, u vreme kada je "popularna, urbana, rocking, jazz bazirana muzika sa teškim, insistirajućim udarima" postala sve popularnija. U komercijalnom ritmu i bluz muzici tipičnom za 1950-ove preko 1970-a, bendovi se obično sastojali od klavira, jedne ili dvije gitare, basa, bubnjeva, jednog ili više saksofona, a ponekad i pozadinskih vokalista. Lirske teme R & B često čuvaju afričko-američko iskustvo bola i potragu za slobodom i radošću, kao i trijumfama i neuspjesima u smislu odnosa, ekonomije, aspiracija. Soul muzika (često se naziva jednostavno kao duša) popularan je muzički žanr koji je nastao u afro-američkoj zajednici u Sjedinjenim Državama u kasnim 1950s i ranim 1960s-ima. Kombinira elemente afričko-američke evangelijske muzike, ritma i bluesa i džeza. Muzika za dušu postala je popularna za ples i slušanje u Sjedinjenim Državama, gde su izdavačke pločice kao što su Motown, Atlantic i Stax bile uticajne tokom Pokreta za građanska prava. Duša je takođe postala popularna širom sveta, direktno utičući na rok muziku i muziku Afrike.

Nema proizvoda su nađene vaš izbor.