Prijeđite na glavni sadržaj

Prilozi

Prikazivanje postova sa etiketom Kozakov

Panorama Kozakov

Kozákov (744 m) je najviša planina Kozákovský greben i češki raj. Od praistorije, vrha je tražena kao prodavnica dragog kamenja, od čega su praistorijski lovci napravili jednostavne alate. U šupljinama stijenskog sferičnog naduvavanja agata, kristalizovane su jasper, ametist, kristal, zeleni i drugi poludragi kamen. Mjesto je korišćeno u srednjem veku za ukrašavanje hramova. Kozakov je takođe popularno mesto za paraglajding.
Najveći dio teritorija Kozakova se sastoji od paleozoika stijena, koje se nalaze na vrhu sjeveru i istoku izliv pokrivena tercijara bazalt i vulkanskih naslaga. Prije 6-a do 4-a milionima godina, Kozakov je bio aktivni vulkan. Zapadna strana Kozákova sastoji se uglavnom od polupanjskih gornjobrodnih cenomanskih peščara. Ovi su prekinuti u nekoliko keruesa na Tercijarima i dovedeni u njihov sadašnji oblik.
To je veliko asimetrično uzvišenje na mjestu maksimalnog porasta antiklinalnog grebena bazaltandezita (melafirije) s blažim i nižim istočnim padinama (15–20 °…