Prijeđite na glavni sadržaj

Prilozi

Prikazivanje postova sa etiketom ključeve

Online klavir

Klavir (od lat. Claves = tipke, tipke) je upečatljiv udaraljkaški instrument (koji se također naziva kolokvijalno klavir ili ranije fortepiano, također zastarjeli klavir). Njegov se ton stvara drhtavanjem žica koje su vibrirale udarom čekića od filca. Klavir se koristi kao solo i prateći instrument ili kao dio orkestra.
Veliki klavir dizajniran posebno za koncertne svrhe naziva se koncertnim grand klavirom (ovisno o obliku zvučne ploče; žice su smještene vodoravno). Uobičajeni, manji glasovir čiji je rezonantni kabinet (a time i žice) postavljen okomito naziva se uspravni klavir. Klavir je pijanista ili rjeđe pijanista.