Prijeđite na glavni sadržaj

Prilozi

Prikazivanje postova sa etiketom neuronska mreža

Kako stvarati muziku pomoću umjetne inteligencije i mašinskog učenja

Naučite da stvarate muziku sa veštačkom inteligencijom! Ponavljajuće neuronske mreže za stvaranje muzike!
Nakon pregleda ovih izvora, pronašao sam istraživački dokument koji uvodi novi skup podataka nazvan MAESTRO (koji označava MIDI i Audio Edited za sinkronizirane TRacks and Organisation). On također dizajnira novu Wave2Midi2Wave arhitekturu, koja u osnovi kombinira tri vrhunska algoritma i zajedno ih trenira u datoteci podataka MAESTRO.
MIDI je u osnovi tehnički standard koji uključuje puno protokola za računare s različitim vrstama audio uređaja. Ovo je korisno jer prenesene informacije uključuju informacije o tonu, nagibu, brzini i tempu.
Glavni razlog zašto je ovaj novi skup podataka toliko važan jest taj što sadrži mnogo više podataka od bilo kojeg prethodnog skupa podataka. Da biste to perspektivno pogledali, datoteka podataka MAESTRO sadrži 172 sata audio i MIDI transkripata. MAPS datoteka podataka sadrži samo 17,9…

Narandžasta 3 neuronska mreža

Algoritam višeslojnog perceptrona (MLP) sa prostiranjem unazad.
Ulazi Podaci: datoteka ulaznih podatakaProcesor: metode preradeIzlazi Student: algoritam višeslojnog učenjaModel: obučeni modelNeuronska mreža Widget koristi Skearn Algoritam za višeslojni perceptron koji mogu podučavati nelinearne modele kao i linearne.

Naziv pod kojim će se pojaviti u ostalim widgetima. Zadani naziv je "Neural Network". Postavite parametre modela: Neuroni na skrivenom sloju: Definirano kao i-ti element predstavlja broj neurona u i-tom skrivenom sloju. Npr. 3-slojna neuronska mreža može se definirati kao 2, 3, 2. Funkcije aktivacije skrivenog sloja: Identitet: aktivacija bez nadzora, korisna za primjenu linearnog uskog grla. -BFGS-B: kvazi-newtonski porodični optimizatorGD: stohastički gradijentni padAdam: stohastički optimizator zasnovan na…

Naučite neuronsku mrežu da razlikuje poza mačaka ili pasa

Naučite neuronska mreža radi razlikovanja poza mačaka ili pasa. Trenirajte neuronsku mrežu na ovome jednostavan primer u web pretraživaču i u web kameri. Pokušajte s klasifikacijom slika pomoću Extraction with MobileNet. U primjeru u nastavku možete pratiti uspjeh nagađanja.