Prijeđite na glavni sadržaj

Prilozi

Prikazivanje postova sa etiketom programiranje

Narančasta 3 i predviđanja

Prikazuje predviđanja modela na podacima. Ulazni podaci: Ulazni skup podataka Predviđaji: prediktori koji će se koristiti u podacima Izlazi Predviđanja: podaci s predviđanjima dodani Rezultati evaluacije: klasifikacijski rezultati ispitivanja algoritmaWidget prima skup podataka i jedan ili više prediktora (prediktivni modeli, a ne algoritmi učenja - vidi primjer u nastavku). Stvara podatke i prognoze.
Ulazne informacije, naime broj slučajeva koji se trebaju predvidjeti, broj prediktora i zadatak (klasifikacija ili regresija). Ako ste tablicu podataka razvrstali po atributu i želite vidjeti izvorni prikaz, pritisnite Vrati izvorni poredak .Možete odabrati opcije za klasifikaciju. Ako klasa procjene je označen, prikaz pruža informacije o očekivanoj klasi. Ako je označeno Predviđene verovatnoće za , pogled pruža informacije o vjerojatnostima koje su predvidjeli klasifikatori. Takođe možete odabrati predviđenu klasu prikazanu u prikazu. Izbor Nacrtajte šipke za distribuciju pruža vizualizaciju istina…